Konferencje SKOLAMED

Szanowni Państwo,


serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w IX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Wyzwania w reumatologii dziecięcej”, która odbędzie się w dniach 4 - 5 kwietnia 2014 r. w Domu Architekta SARP przy Rynku w Kazimierzu Dolnym.

Konferencja jest kolejnym wydarzeniem z cyklu spotkań naukowo-szkoleniowych, organizowanych we współpracy z Kliniką Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej UM w Lublinie, Sekcją Pediatryczną Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz Oddziałem Lubelskim Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

Spotkanie posiada ugruntowaną renomę wśród wydarzeń naukowych dla lekarzy pediatrów, w tym szczególnie reumatologów dziecięcych. Każdorazowo uczestniczy w nim ok. 100 lekarzy z całej Polski.

Tematyka konferencji koncentruje się na problemach diagnostycznych i terapeutycznych z codziennej praktyki reumatologa dziecięcego. Omawiane będą najnowsze doniesienia na temat rozpoznawania i leczenia schorzeń reumatologicznych u dzieci oraz zakażeń w chorobach tkanki łącznej. Sesje wykładowe będą przeplatane sesjami doniesień oryginalnych i przypadków klinicznych oraz „gorącymi tematami”. Wśród zaproszonych wykładowców znajdą się najwybitniejsi polscy reumatolodzy i pediatrzy.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji (wygłoszeniem prezentacji) proszone są o nadsyłanie streszczeń (opis przypadków i doniesienia oryginalne) do dnia 15 lutego 2014 do Biura Organizacyjnego.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w naszym wydarzeniu.


Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. med. Andrzej Emeryk

 


Szanowni Państwo,

Mam zaszczyt, w imieniu Komitetu Organizacyjnego, zaprosić Państwa na XXIV Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr do Lublina w dniach 29-31 maja 2014.

Tematem naszego Sympozjum będą wrodzone, rozwojowe i  urazowe uszkodzenia stref wzrostowych kości (poza następstwami zapaleń). W tematach wolnych oczekujemy przede wszystkim  prezentacji postępów w ortopedii dziecięcej, a w kazuistyce - niespodziewanych sukcesów i nieoczekiwanych powikłań.

Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszenia, terminu nadsyłania streszczeń prac i rezerwacji hotelu znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.orto-lublin2014.skolamed.pl

Życzę Państwu naukowej satysfakcji z owocnych obrad podczas Sympozjum i spędzenia miłych chwil  w Lublinie - gdzie Profesor Ignacy Wośko kierował pierwszą Kliniką Ortopedii Dziecięcej w Polsce, powstała dzięki Jego staraniom Nasza Sekcja  i odbyło się w  grudniu 1991 roku I Sympozjum.

Do zobaczenia w maju 2014.


Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Sympozjum

Dr hab.med. Grzegorz Kandzierski, prof. UM


UWAGA: Organizatorzy sympozjum podjęli decyzję o wydłużeniu terminu nadsyłania streszczeń do dnia 31 marca 2014.


obrazek